سه تکنیک جدید بازاریابی برای شرکت حمل ونقل

شناسه محتوی: 
1909231348
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
یکی از رکن هایی که امروز در بستر صنعت حمل و نقل بسیار مهم ارزیابی می شود، بازاریابی شرکت های حمل می باشد. بسیاری از شرکت های حمل و نقل سنتی که در بین سنت و مدرنیته گیر کرده اند، هنوز بر این باورند که باید تعدادی بازاریاب حرفه ای مسلط به ابزارهای حمل ونقل و قوانین حمل بین المللی استخدام کرده وآنها با تکنیک ها بازاریابی روز در بازار کار کرده و مشتری برای شرکت فراهم کنند.
سه تکنیک جدید بازاریابی برای شرکت حمل ونقل- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

اما این روشها دیگر در بازار رقابتی و قدرتمند امروز پاسخگو نیست، از این رو شرکت های حمل و نقل به روش های نوین بازاریابی روی آورده اند و در واقع ابزارهای قویتری برای بازاریابی، بازاریابانشان بدون وعده های بدون ضمانت اجرایی، فراهم می کنند. در زیر سه مورد متداولتر و شکل یافته تر را برایتان فهرست می کنیم:

  1. برگزاری سمینارهای شرکتی

این سمینارها که توسط یک شرکت یا دو شرکت حمل و نقل با همکاری همدیگربرای شرکت های بازرگانی، کارخانه ها و مدیران سفارش بین المللی برگزار می شوند می بایست موضوعات مورد علاقه این شرکت ها را مورد خطاب قرار دهد.

برای مثال اگر سمیناری بعنوان "نقاط ناشناخته هزینه در تجارت" برای آنها برگزار نمایید و به نقاط حساسی که در حین حمل ونقل کالا به دلیل برخی سهل انگاری ها یا اشتباهات انسانی یا خطاهای زمانی و تعویق ها ممکن است به محموله آنها تعلق گیرد، این شرکت ها را آگاه سازید، با ایجاد شماره ای یا ایمیلی برای پاسخگویی 24 ساعت آنها توسط گروه فروش خودتان،به راحتی می توانید شرکت های بسیاری را به شرکت خود وصل نمایید. اینگونه تیم بازاریابی شما در حین سرویس دهی می توانند با ظرافت های خاص بدون سانسور اطلاعات مورد نظر شرکت ها آنها را به سمت شرکت شما سوق دهند.

  1. حامی مالی گزارش های خبری خاص

یکی از روشهای مدرن امروز، درخواست از تارنماهای خبری است برای تهیه گزارش ها و اطلاعات های مفید و جذاب برای شرکت های تجاری درزمینه حمل و نقل است و سپس با کمک تیم تحریریه تارنما(وب سایت) اقدام به روان نویسی و ویراستاری آن نموده و آنگاه به بازنشر آن گزارش در بین فهرست شرکت هایی که تهیه کرده اید می نمایید و نام مدیر بازاریابی با ایمیل مرتبط برای ارسال پرسش های شرکتها را در انتهای گزارش قرار داده و اینگونه می توانید زمینه تحریک شرکت ها برای گرفتن تماس با خودتان را ایجاد نمایید. جالب آنکه در برخی روشها گزارشها را با برخی پرسش های بدن پاسخ تحریک برانگیز مطرح می کنند تا شرکت ها برای تکمیل اطلاعات خود ناچار به تماس با شرکت حمل ونقل و بخش بازاریابی آن شوند. تارنماهای متخصص این روش برای تهیه چنین گزارش هایی مبلغ هایی را دریافت می نمایند و به ازای آن گزارش ها را تهیه  می کنند و در تارنمای خود مطرح می کنند که این پژوهش با همکاری مالی و اطلاعاتی شرکت حمل و نقل مذکور انتشار می یابد.

  1. ایجاد واحدهای اماری برای شرکت ها

به تازگی در برخی شرکت های حمل و نقل بین المللی بخش آمار راه اندازی شده است که از دانشجویان و فارغ التحصلان آماری در زمینه گردآوری اطلاعات آماری خود شرکت حمل و نقل استفاده می شود والبته با پرداخت هزینه های تحقیق و پژوهش آماری در زمینه های تجاری گوناگون، به تهیه بولتن های ماهانه که سیاست ناکامل بودن و چالش برانگیز بودن اطلاعات برای شرکت ها در آنها رعایت می شود، بصورت الکترونیکی و گاه چاپی ارسال می شود تا این شرکت ها با مطالعه آنها بتوانند دید جدید آماری از وضعیت بازار تاکنون دریابند ومحرکی شود برای تماس آنها با شما جهت تکمیل اطلاعات و این تماش نقطه تلاقی آنها با شرکت شما می شود که می توانید با ایجاد سازوکاری بین بخش آماری و بازاریابی شرکت آنها را جذب شرکت خود نمایید. برخی شرکت های حمل و نقل بین المللی خدمات آماری را فقط برای مشتریان خاص خود که در غالب یک باشگاه ترتیب داده اند تهیه و ارسال می کنند و این سبب نگه داشتن شرکت ها برای کار با شرکت حمل و نقل مذکور می شود.

شایان ذکر است بخش آمار می تواند خوراک اطلاعاتی موارد 1 و 2 را نیز تهیه نماید و بخشی است که به تازگی در شرکت های متوسط در حال رشد می باشد.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1348

افزودن دیدگاه جدید