سطل میوه، عامل توسعه بازار شرکت حمل و نقل

شناسه محتوی: 
1911161351
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
درهر پیشه ای شما نیازمند چندین ابزار برای رشد در آن هستید. اولی ابزارهای فنی این پیشه و دومی تکنیک عرضه یا بعبارتی دانش و روش مجموعه کاری آن پیشه در بازارسنجی، معرفی پیشه و کسب مشتری و درآمد است.
سطل میوه، عامل توسعه بازار شرکت حمل و نقل- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

در این میان شاید بسیاری از شرکت های کم وبیش موارد اولیه که ابزارهای فنی و  از ارکان اصلی حیات آن حرفه و ورود به بازار است را فراهم کرده اند اما در بخش معرفی محصول یا خدمات حاصل از آن کار در بازار، روند و روش های شناخته شده تبلیغات، شرکت در نمایشگاهها، استخدام بازاریاب و تماس های اینترنتی و تلفنی، انتشار کاتالوگ ، بروشو، کارت ویزیت ، تارنما و حتا سفارش شده از سوی بزرگتری را همگی کم و بیش آشناییم و از آنها بهره می بریم،. نبود آنها درست نیست و لازم است بخصوص تارنما، اما تکیه بر آنها فقط و فقط نیر درست نیست و باید ایده های جدید و ماندگارتری را نیز در این بازار رقابتی برای معرفی خود برگزید.
بدون شک بزرگان صنعت حمل و نقل از این اصول مجزا نیستند و اگر شما بعنوان یک تازه کار در بازار رقابتی که بیرحم هم هست بخواهید وارد شوید، بیگمان اگر طرح و روش نوینی در سرویس دهی یا دانش روز نداشته باشید در همان برهه نخست شکست خواهید خورد و حذف می شوید و اگر به اسلحه دانش روز مجهز هستید تازه بر می خورید به دیواری به نام معرفی شرکت به مشتریانی که این سرویس را نیاز دارند.
در این میان شرکتی که شاید در 8 سال گذشته زیاد شناخته شده نبود شرکت کاروترنس در ایالات متحده با آن بازار بسیار پیچیده و رقابتی بود. این شرکت در اوایل کار با اینکه سرمایه مناسبی داشت و انبارهای بسیاری در سطح آمریکا اجاره و خریداری کرده بود و با شرکت های کامیونی درون شهری و برون شهری ، قراردادهای مناسب برای خرده بارهای دریایی و هوایی داشت، موفقیت چندانی نداشت تا اینکه یک فکر در اتاق بازاریابی آنها، این شرکت را در همه عرصه های زمینی، ریلی، دریایی و هوایی خرده بارها متحول کرد.
مدیران بازاریابی تصمیم گرفتند بازاریابان این شرکت را بجای داشتن کارت ویزیت که به راحتی گم شده یا دور انداخته می شد به ابزار دیگری  مجهز کنند.آنها تصمیم گرفتند هزينه ملاقات اوليه بازاريابانشان با شركت هاي حمل و نقل و شركت هاي داراي خرده بار های زياد را افزایش دهند. کار آنها بگونه ای بود که گرچه هزینه اولیه بالا بود اما نام و سرویس آنها در ذهن مشتریان باقی می ماند و به هر شرکت حمل و نقلی که بازاریاب آنها برای ارائه خدمات شرکت کاروترنس مراجعه می کرد
تأثیری بگذارند که شرکت های حمل و نقل نیز همیشه آنها را به یاد داشته باشند.
 گروه بازايابي شركت به اين نتيجه رسيدند هر بازارياب حرفه اي اين شركت علاوه بر كارت ويزيت، همراه خودش سطلي را به ملاقات ببرد كه اسم خودش و روشهاي تماس با او بر روي بدنه سطل چاپ شده است. علاوه بر آن بر اساس فصل، ميوه اي از ميوه هاي فصل در آن سطل قرار مي گيرد. سطل نشانه كانتينر است و ميوه ها با اندازه هاي گوناگون نمايانگر خرده بارهاي مختلف است و يكسان بودن نوع ميوه نگاه شركت به بارهاي مشتريان است كه برايشان همگان يكسان هستند.
در نگاه اول اين روش مسخره و هزينه بر به نظر مي رسد اما واقعيت امر اينكه اين روش عالي جواب داد. سطل ميوه در آشپزخانه شركت ها، گاه تا ده روز مي ماند و كارمندان از داخل ان ميوه بر مي داشتند و جالب اينكه اگر كارت ويزيت جاي آن سطل مي بود خيلي زود دور انداخته ميشد. سطل بعد از تمام شدن ميوه ها باقي مي ماند و در شركت براي موارد ديگر استفاده مي شد و باز در جلوي چشم بود.
از طرفي بازارياب مربوط حتا اگر شركت براي يك سه ماه با انها كار نمي كرد با تماسي و تاكيد كه مي خواهد سطل ميوه ديگري براي كاركنان شركت بياورد شركت و سرويس و خودش را دوباره مطرح مي كرد.
اين روند كماكان ادامه دارد و شركت هر فصل براي مشتريان ثابت خودش سطل ميوه مي فرستد و نظرشان را در مورد سرويس هايش و مناطق مورد علاقه براي سرويس گذاري را مي پرسد و نقاط قوت و ضعف خود را در مي اورد.
بدين سان سطل ميوه در ميان غول هاي بزرگ حمل و نقل سبب رشد شركتي متوسط به سمت تبديل به شركتي بزرگ گشت.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1351

افزودن دیدگاه جدید