زباله ها فرصتی برای رشته زنجیره تأمین

شناسه محتوی: 
170718697
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
از آنجایی که در رشته زنجیره تأمین می بایست با مشاغل آینده آشنا باشید تا بتوانید در بین آنها برای رشته زنجیره تأمین، تخصص یا رشته ای نوین و سپس پیشه ای جدید تعریف کنید.
زباله های فرصتی برای رشته زنجیره تأمین - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

به تازگی دانشگاههای آمریکا فهرستی از 60 شغل آینده که در زمینه های گوناگون در حال بررسی و افزوده شدن در دانشگاههای آمریکا هستند ارائه داده اند، که برخی آنها در حال ورود به شاخه های رشته زنجیره تأمین می باشند، یکی از این رشته ها مشاور در مدیریت مواد زائد و زباله ها از زیر شاخه های رشته های نوین محیط زیست

در کره خاکی ما یکی از مشکلات امروز، زباله است و کسانی نیاز هستند که در برابر این پر شدن محل های زباله در جهان چاره اندیشی کنند. از این روی مشاورانی نیاز است که تلفیقی از دروس شیمی، زیست شناسی و تا حدودی میکروبیولوژی، را مسلط باشند تا با ایده های جدید، سبب شکسته شدن شاخه های آلی مواد پلاستیکی و دیربازیافت شوند و همچنین در پی راهکاری نوین که سبب تجزیه و وارد چرخه طبیعت شدن زباله ها، یا کوچک شدن اندازه های زباله ها شوند (بدون آلودگی هوا). زباله هایی بزرگی که سبب پر شدن زمین های وسیع و آبراههای زیادی در کره خاکی ما شده اند و محیط زیست را تهدید می کنند. علاوه بر اینها، کارشناسان تحصیلی، پیش بینی می کنند از دل این رشته، رشته ای برخیزد که تخصص اش مقابله با زباله های الکترونیکی است. این زباله ها مشکل آینده زمین ما خواهند بود که روز به روز بر میزان آنها افزوده می شود.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
سینا تبریزی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/697

افزودن دیدگاه جدید