جزایر پاکسازی، درآمدزا برای شرکت های حمل و نقل

شناسه محتوی: 
1909131346
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
در دنیای تجاری امروز کشورهای گوناگونی با یکدیگر در حال داد و ستد هستند. این کشورها هر کدام در بخشی از این کره خاکی با اقلیم ها گوناگون می باشند که این اقلیم های آب و هوایی بستر رشد و تکثیرحیوانات و حشرات و البته گیاهان گوناگونی می شوند.
جزایری پاکسازی، درآمدزا برای شرکت های حمل و نقل - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

از سوی دیگر با رشد جمعیت بشر، انسان شروع به کشاورزی و سپس مدرن کردن این صنعت نمود تا بتواند خوراک لازم را برای جوامع بشری به اندازه کافی تولید کند. در واقع بشر رشد گیاهان و دام های مورد نیاز خود را تحت کنترل در آورد و از آنها نگهداری نمود تا بتواند از آنها برای تولید بیشتر مواد غذایی استفاده نماید. در همین مسیر، کشورها بنا بر اقلیم خودشان گیاهان و دام های خاصی را برگزیده و پرورش می دهند و برای محافظت از آنها محدودیت هایی برای ورود تخم گیاهان و حیوانات و البته انتقال حشراتی که به این گیاهان یا حیوانات متصل شده اند، قائل شده اند.

این محدودیت ها تا جایی پیش رفته است که گونه گیاهی یا حیوانی که در گوشه ای از جهان بعنوان خوراک بطور گسترده استفاده می شود در گوشه ای دیگر آفت محسوب می شود. از این روی کشورها مراقبت های شدیدی برای پیشگیری از ورود آفات به خرج می دهند. یک نمونه از این آفات، حشرات هستند و در کشور ما ایران این سابقه با ورود سوسک های آلمانی و آمریکایی که پیشتر در کشور ما وجود نداشت نمود واقعی و ملموس پیدا کرده است. حال اگر این آفات در بخشی از بسته بندیهای کالاهایی که بعنوان واردات به کشوری، وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

وظایف بخش آفات گمرکات هست که این موارد را شناسایی کنند و مانع مجوز ورود به کالا بشوند و به شرکت حمل و نقل و خریدار اطلاع دهند. برخی کشورها با سختگیری بسیار کالا شرکت حمل و خریدار را مجبور می کنند که کالا را بطور کامل مرجوع کنند و حتا جریمه نیز بپردازند. این کالاها با بسته بندیهایشان باید به میدا بروند و در آنجا این آفات از بین بروند و سپس کالا دوباره صادر شود. اتفاقی که هزینه بالایی را بر روی صادر کننده و وارد کننده تحمیل می نماید. در برخی کشورها در محوطه هایی گمرک خود گندزدایی یا معدوم سازی می نماید و صاحب کالا و شرکت حمل را از نظر هزینه ای شارژ می نماید.

 در مورد حشرات اینکار بسیار سخت است بخصوص حشراتی که در پالت های چوبی یا کف چوبی کانتینرها لانه گزینی می نمایند. در مواردی گزارش شده است که پالت ها در مبداها پاک بوده اند اما در کشورهایی که کشتی ها برای بارگیری و تخلیه های بین راهی ایستاده اند آفت ها وارد بارهای دیگر شده اند.

کشور ایالات متحده یکی ازکشورهایی است که سختگیرانه ترین قوانین را در مورد ورود آفات دارد و در صورت مشاهده هر آفتی کل کالا را به کشور مبدا بازمی گرداند و این مراقبت تا جایی هست که بسته های پستی و چمدان مسافران ورودی به آمریکا را نیز کنترل می کنند و اگر مورد مشکوکی ببینند آن را برداشته از بین برده و یک نامه فقط در چمدان می گذارند که صاحب کالا بداند، چمدان آنها باز شده است و کار مرکز آفات و کالاهای ممنوع گمرک بوده است.

در این میان شرکت های حمل و نقل با فرصت سازی از این موضوع فهرست آفتی کشور آمریکا و کشورهای دیگر مانند کانادا، مکزیک و برزیل و... را تهیه کرده اند و روش معدوم سازی آنها را نیز با متخصصین این فن شناسایی کرده اند و حال جزایری را در اقیانوس ها خریداری کرده اند و با کشتی های کوچک این موارد آلوده را هفتگی از گمرکات کشورها جمع کرده و به این جزایر برده و معدوم سازی و تعویض بسته بندی را انجام می دهند. بدین سان هم درآمدی برای خود و سیستم آفت زدایی ایجاد کرده اند و همچنین از هزینه گزاف مرجوعی کالاها کاسته اند و صاحبان کالا خیلی زود به کالای مورد نیاز خود نیز می رسند.

این جزایر بصورت اجاره ای هستند و پس از تخلیه کارکنان این جزایر، 5 بار در سال به انواع سموم، سمپاشی و پاک سازی می شوند که خود محل تکثیر آفت ها نشوند. کالاهای دارای آفت یک بارنامه موقت برای انتقال به این جزایر برایشان صادر می شود وپس از دفع آفت ها، محموله به گمرک کشور مذکور بازگردانده شده و پس از بازرسی و تأیید پاک بودن آنها مجوز ترخیص و ورود به آن کشوررا می گیرد.

کشور ما ایران نیز اکنون دروازه ورود کالا به بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته و البته کشور خودمان است و با توجه به وجود جزایر گوناگون، این سیاست می تواند سبب اشتغال زایی و درآمد خوبی برای کشور شود.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1346

افزودن دیدگاه جدید