جای خالی پیشه ای (شغلی) به نام متخصص ارسال کالا در ایران

شناسه محتوی: 
1807271220
واحد گزارش خبری تارنمای ایران چهار راه:
کشوری که تولید بالا نداشته باشد، بیگمان اقتصادش روز به روز کوچکتر و پیشه ها یا همان شغل های گوناگونی که هر کدام به تخصصی خاص نیاز دارند نیز کمتر و کمتر می شوند و به دلیل سود پایین درهمان مقدار تولید محدود، برخی پیشه ها در درون پیشه های دیگر قرار می گیرند.
جای خالی پیشه ای (شغلی) به نام متخصص ارسال کالا در ایران- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

رئیس های کارخانه ها و تولید کنندگان به دلیل اقتصاد ضعیف و درپِی آن تولید کم و کمتر وحاشیه سود پایین در تلاش هستند که با استخدام یک متخصص، چندین کار از او بخواهند و البته متخصص هم به دلیل کمبود کار در بازار کار این امر را می پذیرد. شاید در کوتاه مدت به ناچار این امر پاسخگوی ورشکستگی را بدهد اما بدنه کلی یک نظام اقتصادی و کاری را در یک کشور را به تدریج تخریب می کند.
هنگامیکه اقتصاد کشور به خارج از مرزها وصل شود و محدودیت ها برداشته شود، تازه در می یابیم چقدرپیشه های گوناگون میانی در چارت سازمانی یک زنجیره تأمین وجود داشته است که ما این پیشه ها را از دست داده ایم یا اصلن با آنها آشنا نیستیم و با هزینه بالای زمانی و مادی باید برای کسب آنها تلاش کنیم.
یکی از این پیشه ها متخصص ارسال کالاست. این شغل در واقع وظیفه فراهم کردن تمامی مدارک برای ارسال کالا در داخل یک کشور(بین شهری را متخصص درجه سه و بین استان ها یا فدرال ها را متخصص درجه دو می نامند) و در حالت تخصصی که بهش متخصص کالای درجه یک گفته می شود مدارک صادراتی یک کالا را نیز می شناسد و تهیه می نماید و اوست که آگاه به تمامی مدارک مورد نیاز برای مسیری است که یک کالا باید بپیماید.
این متخصص ارسال کالا در انبار یک کارخانه یا یک توزیع کننده عمده قرارمی گیرد و حتا بر بسته بندی ها نیز نظارت دارد به مدیران انبار و بخش بسته بندی مشاوره در مورد نوع بسته بندی و حمل می دهد و در هنگام بارچینی در کانتینر یا تریلر کامیون حضور دارد. در حال حاضربخشی از این وظیفه توسط مدیر بازرگانی ها در ایران انجام می گیرد و بخشی توسط نماینده شرکت حمل وبخشی توسط مدیران انبارها و تنها بسته بندی و بارگیری است که اغلب در کارخانه صورت می گیرد.
امروزه به دلیل حجم بالای تولید و توزیع مدیران بازرگانی بیشتر بر روی مشتریها، قراردادها و البته تغییر قوانین تمرکز دارند و این تغییرات را به متخصصین ارسال کالا می رسانند تا آنها به روز باشند.
متخصصین ارسال کالا باید دوره های خاص بسته بندی، ایمنی، کالای خطرناک، نیازهای انواع حمل خاص مانند مواد غذایی، دارو، جسد، حیوان زنده و... را بدانند تا بتواند با شرکت بارفرآور و سایر حامل ها تعامل داشته باشد و آنها اطلاعات لازم را از او در مورد کالا، نوعش، بسته بندی، ابعادش، وزنش ومدارک همراهش دریافت نمایند. شوربختانه در کشور ما به دلیل عدم تولید چشمگیر جهانی و پایین بودن تولید، وظایف این پیشه در چند پیشه دیگر حل شده است و اکنون یکی از زنجیره های تأمین در کشور ما در حال از بین رفتن می باشد. این پیشه بر طبق آخرین آمار رسمی که برای یک سال پیش در آمریکا هست در حال حاضر نزدیک به سه و نیم میلیون نفر در آمریکا را بطور مستقیم شاغل نموده است و در آمد سالانه این شغل برای یک متخصص درجه یک با دستکم سه سال تجربه کاری بطور میانگین 67 هزار دلار است.
شاید در حال حاضر کسی به وجود این جایگاه شغلی بسیار اهمیت نمی دهد و وظیفه این پیشه را بین چند شغل دیگر با اسامی دیگر تقسیم کرده باشند تا حقوق کمتری به یک نفر در این فرآیند دهند اما باید آگاه باشیم فرآیند زنجیره تأمین یک فرآیند زنجیره ای است و کاهش یک حرفه، فشار بر سایر بندهای زنجیره را بیشتر می کند و این سبب رشد نمی شود بلکه سبب گسستن کل زنجیره خواهد شد.

سرچشمه گزارش: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تهیه کننده گزارش: 
کاوش ساعی
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1220

افزودن دیدگاه جدید