اجرای برجام، توسعه بیشتر کدام حمل نقل را در ایران به دنبال خواهد داشت؟

حمل و نقل دریایی
38% (5 رای)
حمل و نقل هوایی
46% (6 رای)
حمل و نقل ریلی
15% (2 رای)
حمل و نقل جاده ای
0% (0 رای)
تمام آرا: 13
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/46

افزودن دیدگاه جدید