آیا با خرید هواپیماهای جدید توسط ایرلاین های ایرانی، آنها به رقیبی برای خطوط هوایی مدرن دنیا تبدیل می شوند یا خیر؟

با توجه به نبود مدیریت جدید و رعایت استانداردهای کادرپروازی، دور از دسترس است.
33% (2 رای)
به دلیل نداشتن فرودگاه مناسب با امکانات رفاهی در جذب مسافر ناکام خواهند ماند.
0% (0 رای)
به دلیل کوتاهی مسیر ایران در اتصال اروپا به خاور دور، خطوط ایرانی با مصرف کم سوخت و ارائه قیمت مناسب می توانند موفق شوند.
0% (0 رای)
نمی توان پیش بینی کرد و بستگی به نوع عملکرد مدیریتی و خدماتی دارد.
50% (3 رای)
در صورت برنامه ریزی و تدوین قوانین درست و اجرای آنها امکانش هست.
17% (1 رای)
تمام آرا: 6
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/124

افزودن دیدگاه جدید