پس از نوسازی ناوگان هوایی هما، بزرگترین چالش پیش روی این هما برای قرارگرفتن در رتبه های بالا خطوط هوایی جهان چیست؟

تب‌های اولیه

دور بودن از دانش مدیریت نوین خطوط هوایی در دنیا
25% (6 رای)
نبود فرودگاه و خدمات فرودگاهی مناسب
17% (4 رای)
مشکل خرید بلیت های آنلاین توسط مسافران غیر ایرانی با کارت های اعتباری بین المللی
0% (0 رای)
نداشتن تارنما(وب سایت) قوی و جامع
4% (1 رای)
نداشتن تجهیزبات به روز ناوبری
13% (3 رای)
نبود برنامه ای جامع برای کسب بازارهای جهانی
42% (10 رای)
تمام آرا: 24
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/299/results