به نظر شما تحریم های جدید آمریکا بر کدام شاخه صنعت حمل و نقل تأثیر خواهد گذاشت

تب‌های اولیه

جاده ای
28% (10 رای)
ریلی
0% (0 رای)
دریایی
39% (14 رای)
هوایی
33% (12 رای)
تمام آرا: 36
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1154/results