به نظر شما تحریم های جدید آمریکا بر کدام شاخه صنعت حمل و نقل تأثیر خواهد گذاشت

تب‌های اولیه

جاده ای
26% (10 رای)
ریلی
0% (0 رای)
دریایی
38% (15 رای)
هوایی
36% (14 رای)
تمام آرا: 39
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1154/results