به نظر شما تحریم های جدید آمریکا بر کدام شاخه صنعت حمل و نقل تأثیر خواهد گذاشت

تب‌های اولیه

جاده ای
30% (9 رای)
ریلی
0% (0 رای)
دریایی
43% (13 رای)
هوایی
27% (8 رای)
تمام آرا: 30
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1154/results