به نظر شما در سال 1397 کدام یک از شاخه های حمل و نقل ایران رشد خوبی خواهد داشت؟

تب‌های اولیه

دریایی
25% (3 رای)
هوایی
0% (0 رای)
زمینی
17% (2 رای)
ریلی
58% (7 رای)
تمام آرا: 12
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1081/results