به نظر شما در سال 1397 کدام یک از شاخه های حمل و نقل ایران رشد خوبی خواهد داشت؟

تب‌های اولیه

دریایی
30% (3 رای)
هوایی
0% (0 رای)
زمینی
20% (2 رای)
ریلی
50% (5 رای)
تمام آرا: 10
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1081/results