اخبار گردشگری

دوره‌ طلایی میراث فرهنگی آغاز شده است

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: اگر حساسیت‌ها و توجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به بافت‌های تاریخی و بناهای میراثی از خود سازمان میراث فرهنگی بیشتر نباشد، حتما کمتر نیست.

ده فرودگاه از نزدیکترین فرودگاهها به مراکز شهرهای جهان

فرودگاه جبل الطارق
تارنمای justtheflight.co.uk که بیشتر به سفرهای بین المللی می پردازد اقدام به بررسی فرودگاهها نزدیک به مراکز شهرها نموده است و اسامی و فاصله ها فرودگاهها را به نرم افزاری جهت ارزیابی سپرده است و در صدر این فهرست ده تایی فرودگاه جبل الطارق قرار گرفته است.

جذب گردشگران مسلمان اروپا، دلیل حضور گسترده عربستان درWTM-2016 لندن

عربستان سعودی که به دلیل کاهش قیمت نفت و درگیری در پیکارهای مستقیم و غیر مستقیم در منطقه و به دنبال تیرگی روابط با ایران، از دو سوی در حال پرداخت هزینه می باشد، امسال در نمایشگاه بازارگردشگری جهانی در شهر لندن تمامی تلاش خود را به کار بسته است که شاید بتواند با تکیه بر روی سایر پتانسیل های کشور عربستان، به جبران کسری بودجه و هزینه های جاری خود، غلبه کند.

صفحه‌ها