گزارش

منظور از بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟

بارگیری نیمه هوشیار در آمریکا چیست؟ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بازار حمل و نقل کامیونی در آمریکا بر اساس رقابت بر سرقیمت، سرعت و سرویس بیشتر به مشتریان استوار است. در این مسیر بازاریابان در راه متقاعد کردن تولید کنندگان و توزیع کنندگان بزرگ کالاها،برای کار کردن با شرکت آنها، به دلیل رقابت، نیازمند، ابتکارو راههای جدیدی برای شرکتهای کامیون دارشده اند.

پس از چهل سال هزینه و تلاش، پرنده چینی با یاری امریکا پرواز کرد

پس از چهل سال هزینه و تلاش، پرنده چینی با یاری امریکا پرواز کرد-پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
شرکت کوماک چین یکی از شرکتهایی است که چند وقتی است بعنوان شرکتی پیشرو درصنعت هواییما چین بر سر زبان ها افتاده است و در کشور ما هم در زمان تحریم ها و هم پس از برجام نیم نگاهی به این شرکت هواپیماسازی وجود داشت.

بررسی واقعی روند رشد و توسعه یک شرکت کامیونی در آمریکا – قسمت دوم قیمت دهی کرایه حمل کامیونی

بررسی واقعی روند رشد و توسعه یک شرکت کامیونی در آمریکا،  قسمت دوم قیمت دهی کرایه حمل کامیونی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تأسیس شرکت های کامیونی در آمریکا کاری بسیار دشوار است و چالش های بسیاری را با توجه به بازار رقابتی این کشور به همراه دارد. شرکت ها یا باید سریع رشد کنند یا به سرعت پس از یک بازه دو تا هفت ساله سقوط خواهند کرد.

آیا آینده نگری در شهر فرودگاهی بین المللی امام بوده و هست؟

آیا آینده نگری در شهر فرودگاهی بین المللی امام بوده و هست؟ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
فرودگاهها در صورتیکه به بهترین نحو برنامه ریزی و آنیده نگری و ابتکار در آنها صورت بگیرد یکی از سرشمه های بزرگ اشتغال و درآمدزایی می توانند باشند. فرودگاههایی در کشورهای صنعتی و نیمه صنعتی بخشی از نمایش توان اقتصادی و فرهنگی کشورهاست، بدون هرگونه تحمیلی بر مسافری که شاید کمتر از 6 ساعت درآن توقف دارد.

قاچاق – سری دوم - قاچاق خاکستری

قاچاق خاکستری - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
این روش قاچاق متداولترین قاچاق در جهان سوم است. در این روش، که معمولن خود حکومت نقش اصلی آن را دارد، دولت ها برای جمع کردن نقدینگی دست مردم و سودکردن وارد آن می شوند و سعی می کنند سودی بالا از آن ببرند. نمونه بارز آن ماهواره در برخی از کشورهاست.

صفحه‌ها