چرخهای جدید برای ارابه ها و سینی های حمل کالاهای حساس

شناسه خبر: 
171130964
واحد اخبار خارجی تارنمای ایران چهار راه:
در کشورهای صنعتی و کارگاه ها و کارخانه ها بخصوص مراکز پزشکی و کارخانه های و آزمایشگاه های الکترونیکی، وسایل ساخته شده به دلیل تکان های ارابه های و سینی ها چرخ دار بسیار آسیب می بینند و گاه از رده خارج می شوند.
چرخهای جدید برای ارابه ها و سینی های حمل کالاهای حساس - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

این مشکل تقریبن گریبانگیر بسیاری از صنایع حساس می باشد. در همین راستا شرکت آلمانی روزنفیلد Rosenfeld به تازگی نمونه های از چرخ ها با مواد خاصی بعنوان روکش آنها ساخته هست که الاستیک بالایی دارند و اینها در واقع نوعی لاستیک های جامد شده ای هستند که وقتی درون چاله یا حفره های کوچک سطح زمین کارخانه یا آزمایشگاه می افتند، حفره را پر کرده و شکل حفره را می گیرند و مانع هر گونه انتقال ضربه ای به محموله قرار گرفته بر روی سینی ها می شوند.

این چرخها در دو نمونه به اسمهای  POES و ALES ساخته شده اند که اولی، مغزی چرخ از جنس پلاستیکی خاص است و دومی از جنس آلومینیوم که بیشتر برای ارابه های بزرگتر بکار می رود.

این شرکت با توزیع و ساخت این چرخ ها در اندازه های مختلف، انتظار دارد یگانه سازنده چرخهای مناسب با حمل کالاهای خاص باشد.

تهیه کننده خبر: 
اشمیت شایتزینگر
ویراستار: 
کسرا قشقایی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/964

افزودن دیدگاه جدید