هکرها به کمک رانندگان کامیون، ملوانان و کاپیتان کشتی ها و خلبانان آمده اند

شناسه خبر: 
1810181293
واحد اخبار خارجی تارنمای ایران چهار راه:
بحث های بسیاری در عصر کنونی ما در مورد کامیون ها، هواپیماهای و به تازگی با پیش قدمی،شرکت رولزرویس کشتی های خودران مطرح شده اند.
هکرها به کمک رانندگان کامیون، ملوانان و کاپیتان کشتی ها و خلبلنان آمده اند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

اما این فناوری گرچه سهولت کار، افزایش ایمنی و عدم خستگی در فرآیند حمل و در نهایت به گفته شرکت های پیشرو در این صنایع هزینه ها را نیز کاهش می دهد اما بیشترین کاهش هزینه در این راستا در کاهش تعداد نیروی انسانی است. در واقع رانندگان، خلبانان، ملوانان و کاپیتان های کشتی ها گروههای انسانی هستند که شغل هایشان را از دست می دهند.
اما در این میان حضور بالقوه گروهی به اسم هکرها ترس را برای شرکت های سازنده افزایش داده است. شاید نخستین بار است که وجود بالقوه هکرها سبب شده است که برخی شرکت ها به این فکر فرو بروند که اگر ناگهان کنترل این  وسایل نقلیه به دست هکری بیافتد یا اختلالی در آن ایجاد شود در زمینه هوایی و دریایی می تواند ضررهای بسیار هنگفتی به بسترهای اصلی یک شرکت یا کشور بزند.
این تهدید، سبب شده است این شرکت ها دو راه پیش روی داشته باشند. آنها یا می بایست این خطر را بپذیرند و کماکان نیروی ناظر انسانی بر این وسایل حمل بگمارند که اینگونه توجیه اقتصادی این طرح ها کمرنگ می شود و یا اقدام به ایجاد مجموعه های امنیتی نمایند که مانع حضور هکرها شوند که این امر نیز به غیر از نسبی بودن موفقیتش، می تواند هزینه بالایی بر روی پروژه ها تحمیل نماید و از حالت اقتصادی این پروژه ها را خارج سازد.
در هر صورت در این میان رانندگان کامیون ها، خلبانان و کاپیتان و ملوانان کشتی ها راضی ترین قشر از هکرها می باشند.

تهیه کننده خبر: 
اشمیت شایتزینگر
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1293

افزودن دیدگاه جدید