شش توصیه اداره ایمنی کامیون های آمریکا برای لاستیک های تریلرها

شناسه خبر: 
171204969
واحد اخبار خارجی تارنمای ایران چهار راه:
لاستیک ها و کنترل مداوم آنها یعنی طول عمر بیشتر و سود بیشتر برای دارنده کامیون و تریلر و از آن مهمتر ایمنی راننده و سایر رانندگان درجاده ها. از این روی اداره ایمنی آمریکا توصیه هایی را به رانندگان آمریکایی می نماید که سبب افزایش طول عمر لاستیک های آنها می شود.
شش توصیه اداره ایمنی کامیون های آمریکا برای لاستیک های تریلرها - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
  1. فشارهوا: بطور مرتب فشار هوا را کنترل کنید و سعی کنید فشار هوای درون لاستیک شما با استاندارد تعریف شده هم خوانی داشته باشد. بهترین زمان برای بررسی فشار هوا صبح زود می باشد تا هوای داخل لاستیک سرد باشد و بخصوص اگر به سمت زمستان و جاده های سردسیری می روید بهتر است در هوا سرد میزان فشار هوای لاستیک را اندازه گیری نمایید و با استاندارد لازم همگون سازید. یادتان باشد وقتی هوا در حال گرم شدن است باید فشار را بازکنترل نمایید، بخصوص اگر از قسمت سردسیر کشور به سمت قسمت گرمسیر می روید.
  2. بازرسی لاستیک ها: پیش از هر مسافرتی لاستیک ها را در حین بازرسی خوب دقت نمایید و حتا بعد از دیدن بخشی از لاستیک ها کمی کامیون رو حرکت دهید تا قسمت پنهان شده بخاطر قرارگرفتن بر روی زمین نیز بالا آمده و بتواندی دقیق بررسی نمایید. ساندیگی ناهمگون و نامناسب یا شنیدن صدای نشتی هوا را سرسری نگیرید که می تواند شما را در جاده ها زمین گیر نماید.
  3. عمق شیارهای لاستیک: عمق شیارهای لاستیک را می توانید با یک سوزن بزرگ اندازه بزنید و بر اساس استاندارد آمریکا ین عمق نباید خیلی کمتر از5  سانتی متر درهر شیارعمودی باشد. در واقع فقط یک شیار بر روی یک لاستیک را اندازه نگیرید و بیش از 5 شیاردرجاهای گوناگون را اندازه بگیرید و میانگین آنها را ملاک قرار بدهید.
  4. کلاهک های قسمت بادزدن لاستیک: حتمن کلاهک گم شده هر لاستیک را با یک نوجایگزین نمایید.
  5. ضربه های جاده ها: اگردرحین رانندگی به دلیل گودی های جاده ها ضربه ای به لاستیک شما، وارد شد، قطعن باید بایستید، و لاستیک خود را کنترل کنید و حتا اگرلاستیک شما، آسیبی ندیده بود، دستکم چند دقیقه اجازه دهید، تا هوی درون لاستیک که به نوسان افتاده است یکنواخت گردد و سپس به حرکت خود ادامه دهید.
  6. کنترل فصله بین لاستیک های دوقلو: بین لاستیک های دوقلو خود را کنترل کنید، هرجسم خارجی بین آنها را بیرون بکشید و تمیز کنید، این امر عمر مفید لاستیک ها را بیشتر می کند و مانع حادثه در مسیر حرکت شما می شود.
تهیه کننده خبر: 
کاوش ساعی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/969

افزودن دیدگاه جدید