ده شعار برتر شرکت های حمل و نقل آمریکا در بازار تجاری این کشور

شناسه خبر: 
1808021231
واحد اخبار خارجی تارنمای ایران چهار راه:
شعارهای تجاری در تبلیغات شرکت های حمل و نقل نقش بزرگی ایفا می کند و گاه این شعارها هستند که شرکتها را به یاد مشتریان می اندازند. در ادامه به ده شعار برتر سال 2017 بدون اولویت بندی نگاهی می اندازیم. در پایان شما در بخش کامنت ها بگویید کدام شعار را می پسندید و ما اظهار نظر شما را منعکس خواهیم کرد.
ده شعار برتر شرکت های حمل و نقل آمریکا در بازار تجاری این کشور- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
  1. سرعت، قیمت، ایمنی و..... جالی خالی را شما پرکنید و ما اجراش می کنیم.
  2. تجارت سرشار از استرس است، بخشی از استرس آن را با ما تقسیم کنید.
  3. سود ما درادامه و توسعه کار شماست، پس ما به حداقل سود راضی هستیم.
  4. ما نمی خواهیم بطور موقت در بازار حضور داشته باشیم، ما می خواهیم محموله های شما و فرزندانتان به مریخ را نیز حمل کنیم.
  5. سود غیرمعقول، از بین بردن تجارت شما و کشور، از بین رفتن تجارت شما، از بین رفتن تجارت ما، پس سود را با هم تقسیم می کنیم.
  6. ما به شما خمات می دهیم و افتخار می کنیم که بخشی از زنجیره خدمات شما به میلیون ها انسان هستیم.
  7. سفرتان را لغو نکنید، ما محموله شما را از مبدا به مقصد می آوریم، شما به سفرتان ادامه دهید و نگران نباشید، فقط شماره ما را یادداشت کنید.
  8. از اینکه با انتخاب ما، زمینه ساز اشتغال نیروهای ما شدید، ممنونیم، ما شغلمان را نیاز داریم، پس به ماندن شما در بازار نیاز داریم.
  9. اعتبار کاری ما، مهمتر از اعتبار مالی ماست.
  10. حمل و نقل تجارت نیست، خدمات به موفقیت یک تجارت است.

منتظر نظرهای شما هستیم.

تهیه کننده خبر: 
سینا تبریزی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1231

افزودن دیدگاه جدید