آمارهای عجیب اما شایان توجه برای شرکت های زنجیره تامین و حمل و نقل

شناسه خبر: 
1802091052
واحد اخبار خارجی تارنمای ایران چهار راه:
آمارها با بررسی 183 شرکت در اروپا و آمریکا گردآوری شده است.
آمارهای عجیب اما شایان توجه برای شرکت های زنجیره تآمین و حمل و نقل- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
 1. سرویس بهداشتی کارمندان و کارگران
  در دفترها برای هر جنسیت به ازای هر 18 نفر یک سرویس بهداشتی و در انبارها در اندازه متوسط به بالا برای هر 24 نفر یک سرویس بهداشتی لازم می باشد.
 2. استراحت بین کار درانبارها
     برای افزایش بازده کاری در انبارها، آمار نشان می دهد اگر به کارگران اجازه داده شود به ازای هر دو ساعت و ربع کار، بیست دقیقه استراحت (با حقوق) داشته باشند، بازده کار یک و نیم برابر در طول روز بیشتر می شود.
 3. استفاده آزاد از اینترنت
  تحقیقات نشان داده است اگر به کارمندان درون دفترکه به اینترنت دسترسی دارند به ازای هر دو ساعت، یک ربع اجازه وقت آزاد برای استفاده از اینترنت شرکت برای کارهای شخصی یا مطالعه داده شود راندمان کارکرد را یک برابر در طول روز بیشتر می کند.
 4. توزیع شیر بین کارمندان و کارگران
  توزیع شیر خوراکی در یک نوبت بین کارمندان و کارگران در طول بازه کاری ، سبب کاهش مصرف سیگار و افزایش حضور سالم کارمندان بر سر کار می شود.
 5. جایزه بصورت مبلغ پولی:
  در صورتیکه تشویق هر کارمند یا کارگری بصورت مبلغ مالی صورت بگیرد درصد خوشحالی و انگیزش در کارمندان و کارگران سه برابر رشد می یابد.
تهیه کننده خبر: 
کاوش ساعی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1052

افزودن دیدگاه جدید