اخبار خارجی

ده شعار برتر شرکت های حمل و نقل آمریکا در بازار تجاری این کشور

ده شعار برتر شرکت های حمل و نقل آمریکا در بازار تجاری این کشور- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
شعارهای تجاری در تبلیغات شرکت های حمل و نقل نقش بزرگی ایفا می کند و گاه این شعارها هستند که شرکتها را به یاد مشتریان می اندازند. در ادامه به ده شعار برتر سال 2017 بدون اولویت بندی نگاهی می اندازیم. در پایان شما در بخش کامنت ها بگویید کدام شعار را می پسندید و ما اظهار نظر شما را منعکس خواهیم کرد.

ثابت ماندن میزان حمل و نقل هوایی فرودگاه فرانکفورت در شش ماه اول سال 2018 نسب به سال گذشته

 ثابت ماندن میزان حمل و نقل هوایی فرودگاه فرانکفورت در شش ماه اول سال 2018 نسب به سال گذشته - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
فرودگاه فرانکفورت با کاهش 2.8 درصد محموله ها در ماه جون به عدد 183000 تن رسید و با این عدد این فرودگاه در شش ماه اول سال 2018 به عدد 1.09 میلیون تن جابجایی بار هوایی دست یافته است.

صفحه‌ها