سنگین وزن‌های خودرویی در مسیر افت تولید

شناسه خبر: 
16030661
واحد اخبار داخلی تارنمای ایران چهار راه:
تولید انواع کامیون در کشور در بهمن‌ ماه امسال 72.5 درصد کاهش یافت. بهمن ‌ماه امسال تولید انواع کامیون در ارس خودرو دیزل با کاهش 100 درصدی از 1038 دستگاه در بهمن ‌ماه 1393 به صفر رسید.در این مدت تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل با رشد 97.2 درصدی از 181 دستگاه در بهمن‌ ماه 1393 به 357 دستگاه افزایش یافت.
اسکانیا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

تولید انواع کامیون در سایپا دیزل نیز با کاهش 87.8 درصدی از 736 دستگاه در بهمن‌ ماه 1393 به 90 دستگاه کاهش یافت. بهمن ‌ماه امسال تولید انواع کامیون در کاریزان خودرو با کاهش 100 درصدی از 200 دستگاه در بهمن ‌ماه 1393 به صفر رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در گروه بهمن با کاهش 33 درصدی از 557 دستگاه در بهمن ‌ماه سال 1393 به 373 دستگاه کاهش یافت.
بهمن ‌ماه امسال تولید انواع کامیون در آذهایتکس با کاهش 100 درصدی از هفت دستگاه در بهمن‌ ماه 1393 به صفر رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در شرکت ماموت با کاهش 100 درصدی از 268 دستگاه در بهمن‌ ماه 1393 به صفر رسید. 

سرچشمه خبر: 
ایسنا
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/61

افزودن دیدگاه جدید