تطبیق اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش الزامی شد

شناسه خبر: 
170203338
واحد اخبار داخلی تارنمای ایران چهار راه:
گمرک ایران از الزامی شدن تطبیق اطلاعات اظهارنامه گمرکی با ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی خبر داد.

با توجه به لزوم مطابقت ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی، تنها محموله‌هایی امکان اظهار دارند که مندرجات ثبت شده در ثبت سفارش و اظهارنامه گمرکی آن‌ها کاملا با هم مطابقت داشته باشد.

در این زمینه، باید کد تعرفه ثبت‌شده در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش با هم مطابقت داشته باشد و وزن و تعداد مشخص‌شده در کد تعرفه ثبت‌شده نیز با هم هم‌خوان باشد.

در اظهارنامه گمرکی و ثبت سفارش باید نام صاحب کالا یکسان و نوع منشا عملیات بانکی ثبت سفارش با اطلاعات اظهارنامه هم مطابقت داشته باشد.

بر اساس این گزارش، همچنین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل باید توجه داشته باشند که ویرایش اطلاعات بارنامه در مقصد امکان‌پذیر نیست و درج صحیح اطلاعات در مبدا، مطابق با استاندارد دوبی مانیفست ۲۰۰۴ با توجه به مورد فوق الزامی است.

سرچشمه خبر: 
ایسنا
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/338

افزودن دیدگاه جدید