ایجاد بندر خشک در استان اردبیل

شناسه خبر: 
170224392
واحد اخبار داخلی تارنمای ایران چهار راه:
همایش اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان در هتل لاله شهرستان سرعین برگزار شد.
هیات تجاری جمهوری آذربایجان در اردبیل ایران -پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

هیئت تجاری آذربایجان متشکل از وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و 70 نفر از تجار و بازرگانان این کشور در این همایش حضور دارند.برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور با موضوع ایجاد بندر خشک در منطقه اصلاندوز استان اردبیل و افزایش روابط تجاری و اقتصادی نیز در اردبیل برگزار شد. بحث در این مورد مدت زیادی است در محافل هر دو کشوروجود دارد.
جمهوری آذربایجان نیاز به دسترسی به راههای ترانزیتی ایران و اتصال بازار خود به بازار آسیا دارد و در این راه به صرفه ترین مسیر، مسیر ایران است. جمهوری آذربایجان برای رشد و توسعه خود نیاز روز افزونی به فناوری های نوین دارد که مسیر روسیه و ترکیه هزینه زیادی برای این کشور نسبت به ایران در بر دارد.

تهیه کننده خبر: 
همکاران ما در یکی از شرکت های حمل و نقل داخل ایران
ویراستار: 
سام پرتوی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/392

افزودن دیدگاه جدید