آیا حمل و نقل بین المللی در سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران روند تأیید شده ای دارد؟

شناسه خبر: 
1811261308
واحد اخبار داخلی تارنمای ایران چهار راه:
پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و مشکل ساز شدن داد و ستد با دلار و عدم همکاری شرکت های بزرگ بین المللی و بانکی، چالشی را پیش روی اقتصاد ایران دگربارایجاد کرد، اما اینبار با یک تفاوت فاحش.
آیا حمل و نقل بین المللی در سازوکار ویژه مالی اروپا با ایران روند تأیید شده ای دارد؟- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

اینبار اروپا، شریک دیرین خود آمریکا را همراهی نمی کند وشاید بهتراست بگوییم بخش دولتی اروپا اینکار را نمی کند. هرچند باید آگاه باشیم که درغرب اکنون سالهاست که دولت ها بسیار کوچک شده اند و در حد قوانین و سازوکارها و تسهیلات و کنترل منابع کلان نظارت و اعمال قدرت می کنند و همه امور در دست شرکت های خصوصی است که در روند تجاری خود مستقل از دولتها رفتار می کنند.

در واقع با آغاز دور دوم تحریم ها بسیاری از شرکت های خصوصی بزرگ و صاحب نام از ایران رفته اند و اکنون شرکت های دیگر که برخی شرکت های کوچکتری هستند که غول های اقتصادی در آنها سهام دارند جایگزین آنها خواهند شد. در این میان تبادل مالی بزرگترین دغدغه ایران و اروپاست بخصوص که ایران قصد دارد، ازدسترسی به منابع مالی حاصل از فروش نفت خود مطمئن باشد. در این میان اگر تصویب لایحه های مرتبط با پولشویی را در ایران قانون تأیید شده فرض کنیم، سازوکار ویژه مالی اروپا شروع به کار می نماید.

اما این سازوکار ویژه مالی چیست؟ در واقع تالار یا شرکتی واسطه است که ارزهای صادراتی و نفتی ایران برپایه یورو به آن وارد می شود و ایران فقط در قبال تهیه کالا از شرکت های اروپایی می تواند از این مبالغ برداشت نماید. تجار، کارخانه ها و سازمان های اداری و دانشگاهی می توانند با درخواست به دولت یا شرکت های دارای پول در آن شرکت خصوصی درخواست ارسال مبلغ به شرکت فروشنده نموده و ظرف مدتی مشخص مبلغ را در داخل با دولت توسویه نمایند.

حال در این میان، آیا شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، توانسته اند از طریق وزارت مسکن و شهرسازی سازوکاری برای تبادلات مالی خود با نمایندگان خارجی بر اساس سازوکار ویؤؤه اروپا داشته باشند؟ آیا می توانند سود های حمل خود یا کرایه حمل ها را از طریق این سازوکار ویژه دریافت نمایند؟ رانندگان بین المللی می توانند از این سازوکار ویژه مالی پول نقد دریافت نمایند؟ اینها و بیش از اینها می طلبد که انجمن حمل و نقل بین المللی ایران با جلساتی با وزارت مسکن و شهرسازی نیازمندیها و سطح و میزان آن را در اختیار ان وزاراتخانه قراردهد تا در صورت راه اندازی سازوکار ویژه مالی ارئپا شرکت های حمل و نقل بین المللی از این قافله عقب نمانند.

تهیه کننده خبر: 
کاوش ساعی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1308

افزودن دیدگاه جدید