کنگره برزیل می بایست در معامله بوئینگ و امبرائر دخالت داده شود

شناسه خبر: 
1808141249
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
امبرائر یک شرکت هواپیمایی خصوصی برزیلی است که البته 80 درصد از سهام آن برای سرمایه گذاران خارجی می باشد.
کنگره برزیل می بایست در معامله بوئینگ و امبرائر دخالت داده شود - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

در این میان دولت برزیل سهمی را در این شرکت هواپیماساز دارد به نام سهم طلایی که درهنگام خرید سهام این شرکت توسط سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاران اعلان شده است و با موافقت و آگاهی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است.
این سهم به دولت اجازه می دهد هر تصمیمی برای این هواپیماساز که سبب آسیب به اقتصاد یا وجه سیاسی برزیل می شود را وتو کند. اکنون بوئینگ آمریکا قصد شروع به مشارکت در ساخت تعداد بالا با این هواپیماسازو سرمایه گذاری برای نوسازی بخش هایی از آن دارد و سرمایه گذاران خارجی هم به اینکار راغب هستند.
در این میان کنگره برزیل سر یک دو راهی قرار دارد. یا باید به دولت اختیار تام دهد برای تصمیم در این مورد یا باید در مورد بیکار شدن گروهی از برزیلی ها در صورت همکاری بوئینگ با امبرائر رضایت دهد، زیرا این شرکت نیاز به کاهش هزینه و تعدیل نیرو دارد. از سوی دیگر اتحاد بین بمباردیر کانادا و ایرباس نیز تهدیدی جدی برای بازار امبرائر محسوب می شود.
نمایندگانی از مجلس خواستار بررسی این معامله در مجلس شدند تا صدای مردم نیز در این معامله شنیده شود و همه جوانب ارزیابی شود اما دورنما نشان می دهد که امبرائر برای بقا نیاز به این معامله با بوئینگ دارد.

تهیه کننده خبر: 
کاوش ساعی
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1249

افزودن دیدگاه جدید