کشتیرانی ورشکسته کنیا با ام اس سی همکاری می کند

شناسه خبر: 
1808201253
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
کنیا برای احیای شرکت حمل و نقل بین المللی کشتیرانی خود با ام اس سی همکاری می کند.
کشتیرانی ورشکسته کنیا با ام اس سی همکاری می کند - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

ریاست جمهوری کنیا، کنورا، قصد دارد با کمک شرکت حمل و نقل دریایی مدیترانه (MSC ) خط حمل و نقل دولتی خود را احیا کند.
خط کشتیرانی ملی کنیا در سال 1987 تأسیس شده است  بعد از سال ها سومدیریت که سبب رکود این خط شده بود، با مدیریت شرکت کشتیرانی دریایی مدیترانه به توافقی برای همکاری دست یافت تا بتواند این خط کشتیرانی دولتی را حمایت نماید.
شرکت کشتیرانی ملی کنیا، چند سالی بود که با کمک های دولتی سرپا بوده است و همکاری با ام اس سی می تواند رونق این خط کشتیرانی قدیمی آفریقایی را نوید دهد.

تهیه کننده خبر: 
گودرز محمدنیا
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1253

افزودن دیدگاه جدید