همکاری داچر و هانوفر ای ام ای برای ایجاد میان رشته های درسی لجستیک

شناسه خبر: 
171019882
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
یکی از غول های حمل و نقل بین المللی آلمان معروف به داچر که مدیرعامل آن برنارد سیمون است می گوید که انبارها و مجموعه های تحت اختیار این شرکت در تمامی زمینه های جاده ای ، دریایی و هوایی این شرکت را طی قرارداد همکاری با موسسه تحقیقاتی هانوفر ای ام ای از نظر روند کاری و اطلاعاتی به اشتراک گذاشته است.
همکاری داچر و هانوفر ای ام ای برای ایجاد میان رشته های درسی لجستیک - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

آنها هدف از این کار را پیدا کردن جایگاههای کاری با نوع مسئولیت های آن جایگاه برشمرده اند. جایگاهایی که شرکت ها بر اساس توسعه صنعت لجستیک در شرکت نیاز به آنها دارند اما رشته و تخصصی در آنها وجود ندارد. همچنین این تحقیق بر روی یافتن راهکاری برای تعریق نیازها فناوری و فنی خاص مورد نیاز در صنعت لجستیک است که می بایست وارد این صنعت شود تا دقت، سرعت و هزینه را کاهش دهد.

موسسه تحقیقاتی هانوفر ای ام ای معتقد است در یک بررسی یک ساله می تواند هم نیازمندی های الکترونیکی و هم تخصصی مورد نیاز افرادی که در جایگاههای در شرکت های لجستیکی اکنون نشسته اند اما به مرور و با برنامه های نرم افزاری واسطه دارند مسئولیت آن جایگاه را انجام می دهند بدون آنکه پیشتر تخصصی بر روی آنها و فناوری مورد نیاز آنها کار شده باشد.

این حرکت نوید بیرون آمدن چندین میان رشته در آینده و فناوری های نوین را با توجه به حجم کاری داچر می دهد.

برگردان: 
اشمیت شاینزینگر
ویراستار: 
سینا تبریزی
سرچشمه خبر: 
Logistics Business Managment
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/882

افزودن دیدگاه جدید