فرصت ها و تهدیدهای ایرلاین های ایرانی

شناسه خبر: 
170826777
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
بازارهای بین المللی در زمینه هوایی هر روز در حال تغییر و تحول هستند. شرکت های بزرگ هوایی به دلیل رقابت با چالش های هوایی روبرو هستند.
فرصت ها و تهدیدهای ایرلاین های ایرانی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

اگر نگاهی بیاندازیم به شرکت های هوایی دهه های کنونی، بیشتر شرکت های موفق، نخست توسط دولت ها یا سیستم های وابسته به دولتها، تقویت گشتند و سپس بخش خصوصی در آنها سهامدارگشتن یا واگذارشدند. در ایران نیز به دلیل گران بودن خرید هواپیماها و سیستم های ناوبری، این دولت است که باید اقدام به ساخت ایرلاین ها و فرودگاهها نماید.

گرچه پس از برجام ایران توانسته است با خرید های مناسب و کارشناسی آینده خطوط هوایی خود را کمی تقویت نماید، اما این خطوط هوایی در رقابت با شرکت های هوایی بزرگ دنیا حرفی برای گفتن نخواهند داشت بخصوص که اکنون رقیب همدیگر هم هستند و سعی در کسب بازارهای داخلی و رقابت بر سر آن با یکدیگر خواهند بود.

شاید بهترین روش در حال حاضر همسو گشتن این خطوط تحت شرکت مشترکی برای کسب بازارهای جهانی باشند و سپس بر سر کسب این بازارهای بین المللی با یکدیگر رقابت کنند. در واقع در وهله نخست همسو و با همکاری یکدیگر با هدف کسب بازار کار کنند و سپس بازارها را بر اساس توانمندی و سرویس کسب کنند.  بدون شک دو شرکت بزرگ ایران ایر و آسمان با خرید ها مناسب می توانند سهم خوبی از بازار داخلی و تا حدودی بین المللی را داشته باشند اما یادآور باید گشت که خطوط هوایی روز دنیا فقط به مبدا و مقصد های مورد نیاز مردم کشور خود نگاه نمی کنند بلکه سعی دارند با توسعه بازار هوایی کشور خود، فرودگاههای خود را به هاب مسافری تبدیل گرده که مسافران سایر کشورهای در فرودگاههای آنها تغییر مسیر داده و از خطوط آنها استفاده نمایند.

این مهم با توجه به عقب ماندگی شرکت های هوایی ایرانی، فقط با همبستگی و یکدست عمل کردن این خطوط زیر پوشش یک فدراسیون قدرتمند بازاریابی کسب می شود وگرنه باید هشدار داد که این خریدهای سنگین در دراز مدت در صورت عدم کسب سهمی عمده در بازار بین المللی به دردسرهایی برای دولتمردان برای بازپرداخت هزینه های فاینانس تبدیل خواهند گشت.

تهیه کننده خبر: 
اشمیت شایتزینگر
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/777

افزودن دیدگاه جدید