شرکت هوایی SF در حال تبدیل شدن به غول صنعت حمل سریع و السیر هوایی چین

شناسه خبر: 
1807051199
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
این شرکت هواپیمایی در روز دوشنبه اعلان کرده است با 45 فروند هواپیمایی که خریده است در حال تبدیل شدن به بزرگترین شرکت حمل و نقل سریل السیر بار هوایی در چین می باشد.
شرکت هوایی SF در حال تبدیل شدن به غول صنعت حمل سریع و السیر هوایی چین- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

این شرکت هوایی چهارمین بار است در سال جدید که تعداد هواپیماهای ناوگان خود را افزایش می دهد.

تا به امروز 23 فروند B737، 17 فروند B757-200 و پنج فروند B767 به ناوگان این خط هوایی افزوده شده است. این خط هوایی در فرودگاه شنزن بر روی حمل و نقل وایی سریع السیر تمرکز دارد و این فرودگاه را هاب حمل هوایی خود نموده است.این خط هوایی از سال 2009 که عملیاتی شده است نزدیک به 2 میلیون تن بار هوایی را در شبکه هوایی داخلی و بین المللی جابجا کرده است.

بر اساس آمار حمل و نقل هوایی غیر نظامی چین، حمل و نقل هوایی این کشور رشد سریعی داشته است ودر سال 2017 در حدود 7.06 میلیون تن بار هوایی در این کشور جابجا شده است که رشد 5.6 درصدی را در سال نشان می دهد.

برگردان: 
شاهین گیلاوند
سرچشمه خبر: 
فورواردر نیوز
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1199

افزودن دیدگاه جدید