آمازون 767 پرواز اختصاصی در سال 2018

شناسه خبر: 
1809071271
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
هفته پیش آمازون در شهر نیویورک قراردادی را با شرکت اطلس ایر ودپارتمان حمل و نقل هوایی این شرکت در اوهایو امضا کرد تا بدین سان تأیید کند که همچو سال پیش برای 767 سورتی پرواز اختصاصی در سال آینده نیز برنامه خواهد داشت.
آمازون 767 پرواز اختصاصی در سال 2018 - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

هفته پیش اطلس ایر سه هواپیما ترابری دیگر به آمازون اختصاص داد تا بدین سان هواپیماهای ترابری آمازون به عدد 38 فروند رسیدند. طبق قرارداد این تعداد هواپیما باید تا پایان سال 2018 به چهل فروند برسد.
اطلس ایر امیدوار نصف این حمل را پیش از آغاز جشن شکرگذاری بتواند جابجا نماید تا بدین سان بدنه اصلی تعهد خود به آمازون را انجام دهد. علاوه بر این دپارتمان حمل و نقل هوایی اطلی وعده داده است در صورت نیاز آمازون می تواند بصورت فوری 20 فروند هواپیمای ترابری برای دوره پرکار این شرکت به چرخه ناوگان هوایی آمازون بطور موقت اضافه کند.

برگردان: 
شاهین گیلاوند
سرچشمه خبر: 
Air Cargo World
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/1271

افزودن دیدگاه جدید