آسمان ممنوع شد، ایران ایر با هواپیماهایی خاص مجاز

شناسه خبر: 
161208231
واحد اخبار شرکتهای صنعت حمل و نقل تارنمای ایران چهار راه:
فهرست ایمنی هوایی اروپا تنها شرکت‌های هواپیمایی را مجاز به پرواز در آسمان اتحادیه اروپا می‌داند که با استانداردها و معیارهای بین المللی تطابق داشته باشند.

بر اساس گزارش تارنمای کمیسیون اروپا، این استانداردها باید بر اساس برنامه استراتژی هواپیمایی که دسامبر سال گذشته بازبینی شد، ایمنی شهروندان اروپا را در بالاترین سطح تضمین کند. براساس همین استانداردها  پرواز شرکت هواپیمایی ایرانی آسمان به حریم هوایی اروپا ممنوع اعلام شد

 کمیسیون اروپا روز پنج‌شنبه فهرست ایمنی هوایی اروپا را بازنگری کرده و تصمیم گرفت که تمام پروازهای قزاقستان به اتحادیه اروپا را آزاد کند.

شرکت هواپیمایی آسمان در کنار دو خط هوایی دیگر به دلیل ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها به فهرست شرکت هایی ممنوع این کمیسیون اضافه شد.اکنون با تغییرات اعمال شده در فهرست ایمنی هوایی، ۱۹۳ شرکت هواپیمایی از ۱۸ کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند.

سه شرکت خصوصی آسمان ایران، شرکت هواپیمایی عراق و شرکت هواپیمایی بال آبی جمهوری سورینام نیز در فهرست ممنوعه های اروپا قرار گرفته اند. کمیسیون اروپا در همین زمینه می‌نویسد که شش شرکت بین‌المللی هواپیمایی نیز هست که فقط با برخی هواپیماهای خاص خود که استانداردهای لازم را دارند می‌توانند به اروپا پرواز کنند، که یکی از این شرکت ها از ایران‌ایر می باشد.

تهیه کننده خبر: 
مارکوس آرمسترانگ
ویراستار: 
تورنگ راد
سرچشمه خبر: 
پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهار راه
لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/231

افزودن دیدگاه جدید