عکس‌های ویژه حمل و نقل و گردشگری

« براي ديدن توضيحات عكسها، بر روي عکس مورد نظر کلیک نمائید »

حمل ترانسفورماتور در انگلستان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
انبارداری در فضا- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بندرگاههای اروپایی با رعایت حریم شهرهای کهن- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کانتینرهای یخچالی جدید شرکت کریر برای حمل دارو- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
 جاده سازی با رعایت اصول محیط زیستی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
دفتر شرکت دی اچ ال در بمبئی هند- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل کشتی برای تعمیرات در اسپانیا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
انبار مخصوص حمل و نقل وسایل پزشکی و دارو - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
مسابقات پرش کشنده ها در نیومکزیکو - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
نمایی از کارخانه بوئینگ آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بارگیری هلیکوپتر در هواپیمای باری نظامی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
نمایی از بندرگاه ریودوژانیرو برزیل- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل بدنه های هواپیماهای بوئینگ با قطار- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بارگیری هلی کوپتر در داخل هواپیمای ترابری - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
ارتفاع کاتینرهای بر روی هم قرار داده شده در کشتی های کانتینری - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

صفحه‌ها