عکس‌های ویژه حمل و نقل و گردشگری

« براي ديدن توضيحات عكسها، بر روي عکس مورد نظر کلیک نمائید »

تبلیغات وسیع شرکت های کامیون ساز در روسیه - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل بزرگترین ها با حمل و نقل ماموت - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
آزمون فنی صندلی های هواپیمای بوئینگ - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
طراحی ردیف صندلی های هواپیمای ایرباس 380 - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تصویری یکی از کورراهها در آمریکا- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
نیکولای برقی در سال 2018 در بازار آمریکا- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
یامال یخ شکن اتمی روسیه - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
 مکانیکی سیار کامیون در جاده های آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
نمایی از داخل هواپیمای ایرباس 330 نئو - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
استاندارد بلند کردن بسته بندی ها در انبارهای آمریکا در 5 حرکت- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
اتنقال سنگ آهن از کشتی مادر به کشتی های متوسط- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تبدیل هواپیمای ترابری به نفربری- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
پیامک تصویری دیگری از  سازمان حمل و نقل تگزاس برای متخلفین راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل یکسره با قطار- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

صفحه‌ها