عکس‌های ویژه حمل و نقل و گردشگری

« براي ديدن توضيحات عكسها، بر روي عکس مورد نظر کلیک نمائید »

حمل حیوان زنده نمایانگر قدرت حمل و نقل - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
قطارهای شرقی غربی و شمالی جنوبی آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کمرشکن های نوین در بازار حمل و نقل آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل بدنه هلی کوپتر برای نمایشگاه هوایی تگزاس - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
انتقال برخی تجهیزات نظامی با قطار از هیوستن به نیومکزیکو - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کمک به مناطق آسیب دیده هیوستن با هلی برد - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
حمل خانه های چوبی پس از ساخت- پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بارش باران در هیوستن حمل و نقل این شهر را مختل کرده است - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
یکی از فرودگاه های شهر هیوستن پس از توفان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
ساخت کوره راه و پل های موقت برای بارهای ترافیکی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بزرگترین هاب دارویی آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
بزرگترین هاب دارویی آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
مشهورترین کشتیرانی کروز دنیا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کامیون فولدای شرکت مان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

صفحه‌ها