عکس‌های ویژه حمل و نقل و گردشگری

« براي ديدن توضيحات عكسها، بر روي عکس مورد نظر کلیک نمائید »

زمستان سنگین در شمال آمریکا و افزایش تصادفات رانندگی - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
باند فرودگاه مخصوص ایالات متحده در قطب جنوب - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کشتی فله بر چینی برخورد کننده به کشتی سانچی به گفته برخی رسانه ها - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
سانچی، نفت کش حامل نفت ایران در حال سوختن - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
تصویری از سوختن ماشین ها در بندرگاهی در چین - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
اتاق کنترل کشتی های هوشمند با یک نفر - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
پاشیدن ضد یخ بر روی هواپیماها - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
آب اندازی کشتی کروز سفارش چین به آلمان - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
برف روبی در اتوبان های آمریکا - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کن ورت های نیمه سنگین با بهینه سازی مصرف سوخت - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
جرثقیل های هوایی برای حمل قطعات ابرسازه ها - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
کامیون های سنگین وزن کن ورث سال 2018 - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه
گاو نارنجی، برنده جوایزکیفیت و قدرت و طرحی سال 2017 آمریکا اسخت شرکت پیتربیلت - پایگاه خبری صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری ایران چهارراه

صفحه‌ها