ماموریت

ماموریت

ماموریت پایگاه خبری صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران چهارراه:

1- آگاهی و اطلاع رسانی از اخبار صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری.

2- آگاهی و اطلاع رسانی از پژوهش ها و چاره اندیشی های علمی و کاربردی برای حل مشکلات شرکتهای حمل و نقل بزرگ و کوچک.

3- آگاهی و اطلاع رسانی از روش های نوین حمل و نقل، وسایل حمل، بسته بندی و موارد بارگیری و قوانین گمرکی در عرصه بین المللی.

4- آگاهی و اطلاع رسانی از تغییرات قوانین بین المللی یا محلی حمل و نقل و تجارت در کشورهای گوناگون بخصوص کشور ایران.

5- برگزاری گفتگو و میزگردهای مجازی با دست اندرکاران صنعت حمل و نقل و گردشگری داخل ایران، منطقه ای و فرامنطقه ای و بین المللی برای یافتن آسیب ها و مشکلات، چاره اندیشی و ارائه پیشنهاد و راه حل علمی.

6- معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهان و بیان مشکلات، مانع ها و آسیب های صنعت گردشگری ایران و تلاش برای چاره جویی.

7- معرفی استانداردهای گوناگون در عرصه خدمات و سرویس های حمل و نقل کالا و مسافر در صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری

8- توسعه و ساده سازی برای رعایت استانداردهای و معرفی مراجع و روش های قانونی جهت حل اختلافات.

9- مطرح کردن مشکلات صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری از دید کارشناسان و هم اندیشی با کاربران و متخصصین بین المللی و داخلی برای رفع مشکلات در عرصه داخلی و جهانی.

10- کمک به ارتقا و به روز رسانی کارکنان و مدیران صنعت حمل و نقل و گردشگری ایران و همسو و هم تراز گشتن صنعت حمل و نقل بین المللی ایران و جهان.

11- معرفی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مدرن و پیشرفته و به روز در صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری.

12- معرفی شرکتهای گوناگون با خدمات و سرویس های گوناگون به یکدیگر.

13- ایجاد بستر همکاری های منطقه ای و بین المللی جهت توسیه بازار و فناوری در صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری

14- مطرح نمودن پتانسیل های بالقوه و تلاش برای فعال نمودن و آزاد شدن قابلیت های این پتانسیل ها بصورت علمی و آکادمیک.

15- ریشه یابی و روش یابی توسعه و رشد بین المللی در صنعت حمل و نقل بین المللی و گردشگری.

لینک کوتاه شده محتوی: http://iran4rah.com/node/3